ALV 2021 in de Erasmus Studio

Bestuur Erasmus Alumni Club, 01 juli 2021

Dit nieuwsbericht begint met een korte terugblik op de volledig digitale algemene ledenvergadering van de Erasmus Alumni Club op 22 juni jl. vanuit de prachtige high tech studio op de Erasmus Universiteit. Uitkijkend naar het einde van de COVID-19 beperkingen, zal dit hopelijk de laatste keer zijn dat de ALV op die manier heeft plaatsgevonden. Wel zal voor komende ALV's gekeken worden naar de wenselijkheid om vergaderingen zowel fysiek als digitaal te organiseren. Dat maakt het voor leden mogelijk om 'op afstand' aan de vergaderingen deel te nemen.

Na de opening van de ALV door voorzitter Willem Jan Rote ging de ALV verder met een inleiding door prof. dr. Ed Brinksma, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit, met een terugblik op het afgelopen coronajaar vanuit het perspectief van de universiteit. Ed Brinksma ging verder in op de strategie 2024 van de EUR, gericht op 'creating positive societal impact'.

 

Penningmeester Erika Osinga lichtte het jaarverslag 2020 toe, waarna het jaarverslag met een positief advies van de verificatiecommissie met algemene stemmen door de leden werd goedgekeurd. Daarna presenteerde Marijn Bouwhuis, onze program executive, de strategische richting van de Erasmus Alumni Club, met een focus op de ontwikkelingen van meer activiteiten en hechtere banden door middel van nieuwe circles (naast de Hoogeschoolraad en het Jong Erasmus Trustfonds), een nieuw CRM-systeem, ledenwerving en een hernieuwde start van de Erasmus Handtekeningenwand. Angélique Pieterse-Westra trad tijdens de ALV af als bestuurslid van de Erasmus Alumni Club. Willem Jan Rotte bedankte haar voor haar jarenlange niet aflatende inzet voor de vereniging. In verband met de beoogde teruggang naar het statutaire maximumaantal bestuursleden, werd in haar opvolging niet voorzien.
 

Je kunt de ALV terug kijken via deze link. Daarnaast is het jaarverslag 2020 gepubliceerd op de website en te vinden via deze link.