Oprichting Erasmus Alumni Fonds

Het EAC Bestuur, 15 mei 2020

klein beeld van Erasmus op een document met overeenkomsten voor samenwerking tussen tussen de Stichting Erasmus Trustfonds en de Vereniging Erasmus Alumni Trust

De samenwerking tussen de Stichting Erasmus Trustfonds en de Erasmus Alumni Club is geïntensiveerd met de oprichting van het Erasmus Alumni Fonds, een nieuw fonds op naam binnen het Erasmus Trustfonds. Hiermee is het voor leden mogelijk om op fiscaal vriendelijke wijze bij te dragen aan initiatieven van onderzoekers en studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Met ruim 2.500 leden vertegenwoordigt de Erasmus Alumni Club de alumni-gemeenschap van de EUR die actief betrokken willen blijven bij hun alma mater. De vereniging maakt deze verbinding mogelijk door tal van activiteiten, zoals lezingen en rondleidingen, en houdt hen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de EUR. Leden stellen hun kennis en netwerk op hun beurt ter beschikking aan studenten van de EUR. Via het Erasmus Alumni Fonds kunnen de leden van de Erasmus Alumni Club nu bijdragen aan initiatieven die de verdere ontwikkeling van de EUR ten goede komen. Te denken valt aan studiebeurzen voor talentvolle studenten die niet in staat zijn hun studie aan de EUR te bekostigen. Ook baanbrekende onderzoeksprojecten, zoals onderzoek naar het coronavirus en onderzoek naar de economische gevolgen van de corona-uitbraak komen in aanmerking voor ondersteuning. De adviescommissie van het Erasmus Alumni Fonds, bestaande uit leden van de vereniging, adviseert het bestuur van het Erasmus Trustfonds over de besteding van de middelen. Het Erasmus Alumni Fonds heeft, als onderdeel van het Erasmus Trustfonds, de ANBI-status en zodoende zijn giften aan het fonds aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Een eerste storting ad EUR 50.000 wordt door de Erasmus Alumni Club uit bestaande middelen voldaan, waarmee het fonds een vliegende start krijgt.

Willem Jan Rote, voorzitter Erasmus Alumni Club over de aanleiding tot oprichting van het fonds:
“Wij merkten dat onze leden een tastbare bijdrage willen leveren aan de EUR. De universiteit heeft ons, alumni, veel gebracht. Wij zijn dan ook erg blij nu iets terug te kunnen geven via ons eigen Erasmus Alumni Fonds binnen het Erasmus Trustfonds.”

Michiel Muller, voorzitter Erasmus Trustfonds over de samenwerking
“Het is geweldig dat de leden van de Erasmus Alumni CLub nu een eigen fonds op naam binnen het Erasmus Trustfonds hebben. “Learn, earn en return” in optima forma en een geweldig voorbeeld voor alle alumni om bij te dragen aan de groei en bloei van de EUR.”

Over Stichting Erasmus Trustfonds
De geschiedenis van Stichting Erasmus Trustfonds gaat terug naar 1913, toen een groep Rotterdamse ondernemers Stichting Erasmus Trustfonds oprichtten en de Nederlandse Handels-Hoogeschool (voorloper van de huidige EUR) vestigden. Het Erasmus Trustfonds is nog altijd actief volgens de statutaire doelstelling, zoals ooit geformuleerd in 1913, om de groei en bloei van de EUR te bevorderen. Het Erasmus Trustfonds zet zich in om juist die activiteiten te financieren die niet als vanzelfsprekend gefinancierd kunnen worden uit de reguliere inkomsten van de universiteit. In 2017 hebben het Erasmus Trustfonds en de EUR de krachten gebundeld om het grootste endowment fund van Nederland te worden en hiermee te streven naar nóg beter onderwijs en onderzoek aan de EUR. Sinds de start van de campagne Challenge Accepted is inmiddels ruim 30 miljoen euro opgehaald bij betrokken alumni en families met een Rotterdams hart.
Meer over Stichting Erasmus Trustfonds: www.trustfonds.nl.

Over Erasmus Alumni Club
De Erasmus Alumni Club is de alumnivereniging van de EUR en formeel ontstaan op 1 januari 2019 uit een fusie van de Vereniging Erasmus Trustfonds en de Algemene Erasmus Alumnivereniging. De geschiedenis van deze beide verenigingen gaat echter vele jaren terug tot 1913 respectievelijk 1926.
Op dit moment bestaat de vereniging uit zo’n 2.500 leden van alle faculteiten van de EUR. Leden van de EAT kunnen zijn studenten, alumni, promovendi, hoogleraren en andere bij de EUR betrokken personen.
De Erasmus Alumni Club stelt zich primair ten doel te verbinden: leden zoeken deze verbondenheid onderling maar ook zeker zoeken leden verbinding met de universiteit en met de stad Rotterdam. Teneinde dit doel te bewerkstelligen organiseert de vereniging tal van activiteiten.