Samenleven geraakt door Corona

Het EAC Bestuur, 27 maart 2020

Interview Kim Putters, directeur SCP, over het effect van Corona op onze samenleving

Tijdens Nieuwsuur deelde Kim Putters, bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management, zijn visie over de invloeden van de corona-crisis op ons gevoel van saamhorigheid.

Een ouderenuurtje in de supermarkt, speciale bezorgdiensten voor zieke thuiszitters, gepensioneerde verpleegkundigen die hulp aanbieden en huurbazen die de huur van financieel zwaar getroffen zzp’ers uitstellen. De corona-crisis, hoe verschrikkelijk die ook is, maakt veel mooie initiatieven los.

Een opleving van saamhorigheid in onze samenleving, zo lijkt het. Is die vast te houden na de crisis? Hoe ziet onze samenleving eruit na corona? Volgens Kim Putters is het belangrijk om daar nu al over na te denken.