Waarom lid worden?

De Erasmus Alumni Club (EAC) heeft tot doel het versterken van de onderlinge band tussen de leden van de vereniging en de band van de vereniging met de Erasmus Universiteit in het algemeen, haar studenten, alumni, promovendi, hoogleraren, medewerkers en andere bij de Erasmus Universiteit betrokken personen.

Netwerk

Het EAC-netwerk bestaat uit zo’n 2.500 leden van alle faculteiten van de Erasmus Universiteit. Wij zijn er dus voor iedereen, hierdoor heb je de kans om professionals te ontmoeten met zeer uiteenlopende profielen.

Informatie en nieuws

De vereniging verstuurt elke maand een digitale nieuwsbrief met informatie en nieuws omtrent de Erasmus Alumni Club en de EUR. U kunt ons volgen op Facebook, LinkedIn en Instagram. Tevens is er voor de leden van de Erasmus Alumni Club een besloten LinkedIn-groep.

Evenementen

Ga naar een van onze sociale, educatieve en/of culturele activiteiten die we op frequente basis organiseren.

Steun voor onderwijs en onderzoek

De EAC heeft tot doel het (onder meer financieel) ondersteunen van de Stichting Erasmus Trustfonds. Prachtig onderzoek en onderwijs worden mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de leden van de EAC!

Kosten lidmaatschap Erasmus Alumni Club

De contributie voor het Verenigingsjaar 2019 bedraagt standaard € 100,00.
Voor leden onder de 30 jaar of boven de 75 jaar geldt een contributie van € 30,00.
Leden van het Jong Erasmus Trustfonds betalen € 19,13.
Leden van de Hoogeschoolraad betalen € 150,00.