Waarom lid worden?

De Erasmus Alumni Trust (EAT) heeft tot doel het versterken van de onderlinge band tussen de leden van de vereniging en de band van de vereniging met de Erasmus Universiteit in het algemeen, haar studenten, alumni, promovendi, hoogleraren, medewerkers en andere bij de Erasmus Universiteit betrokken personen. Om dit doel te bereiken informeert de EAT haar leden middels een Nieuwsbrief en diverse Social Media -kanalen. Ook organiseert de EAT meerdere activiteiten per jaar, waarbij actief aansluiting wordt gezocht bij de universiteit en de leden lezingen krijgen van veelal hoogleraren van de Erasmus Universiteit. Daarbij heeft de EAT tot doel het (onder meer financieel) ondersteunen van de Stichting Erasmus Trustfonds bij de realisatie van de doelen die zij nastreeft, door middel van het stimuleren van betrokkenheid van de leden van de vereniging bij de ontwikkeling van de Erasmus Universiteit.

Netwerk

Het EAT-netwerk bestaat uit zo’n 3000 leden van alle faculteiten van de Erasmus Universiteit.

Informatie en nieuws

De vereniging verstuurt elke maand een digitale nieuwsbrief met informatie en nieuws omtrent de EAT en de EUR. U kunt ons volgen op Facebook, LinkedIn en Instagram. Tevens is er voor de leden van de Erasmus Alumni Trust een besloten LinkedIn-groep.

Evenementen

Meerdere malen per jaar worden evenementen georganiseerd voor de leden, waaronder:

1. Nieuwjaarsborrel EAT; in januari. Op een bijzondere locatie op de universiteit. De rector magnificus praat u bij over de huidige stand van zaken op de universiteit.
2. Opening academisch jaar: Slotcollege, lunch en diner op de EUR op de eerste maandag in september.
3. ALV-PLUS in juni; een programma met lezingen van bijvoorbeeld wetenschappers; op een interessante locatie binnen Rotterdam
4. Desiderius-dag in oktober; rond de verjaardag van Erasmus
5. Specifieke bijeenkomsten van het Jong Erasmus Trustfonds en de Hoogeschoolraad

Kosten lidmaatschap Erasmus Alumni Trust

De contributie voor het Verenigingsjaar 2019 bedraagt standaard € 100,00.
Voor leden onder de 30 jaar of boven de 75 jaar geldt een contributie van € 30,00.
Leden van het Jong Erasmus Trustfonds betalen € 19,13.
Leden van de Hoogeschoolraad betalen € 150,00.