Waarom lid worden?

De Erasmus Alumni Trust (EAT) heeft tot doel het versterken van de onderlinge band tussen de leden van de vereniging en de band van de vereniging met de Erasmus Universiteit in het algemeen, haar studenten, alumni, promovendi, hoogleraren, medewerkers en andere bij de Erasmus Universiteit betrokken personen.

Netwerk

Het EAT-netwerk bestaat uit zo’n 3000 leden van alle faculteiten van de Erasmus Universiteit.

Informatie en nieuws

De vereniging verstuurt elke maand een digitale nieuwsbrief met informatie en nieuws omtrent de EAT en de EUR. U kunt ons volgen op Facebook, LinkedIn en Instagram. Tevens is er voor de leden van de Erasmus Alumni Trust een besloten LinkedIn-groep.

Evenementen

De EAT organiseert meerdere activiteiten per jaar, waarbij actief aansluiting wordt gezocht bij de universiteit en de leden lezingen krijgen van veelal hoogleraren van de Erasmus Universiteit. Voorbeelden uit 2018:

1. Nieuwjaarsborrel EAT; in januari. Altijd op een bijzondere locatie op de universiteit. De rector magnificus praat u bij over de huidige stand van zaken op de universiteit.

2. Opening academisch jaar: Slotcollege door hoogleraar in de filosofie prof. Van Bunge, lunch en diner op de EUR op de eerste maandag in september. En natuurlijk de officiële ceremonie in de aula. Bij het diner praat de voorzitter van het College van Bestuur u bij over de strategie. Altijd een hoogtepunt van het jaar.

3. ALV-PLUS in juni; een programma met lezingen van bijvoorbeeld wetenschappers; op een interessante locatie binnen Rotterdam. In 2019 in de Burgerzaal van het Stadhuis met speeches van wethouder Kasmi en hoogleraar Liesbeth Noordegraaf.

4. Desiderius-dag in oktober; rond de verjaardag van Erasmus. Uniek evenement op een unieke locatie.

5. Erasmus Alumni on tour; deze keer een lunch met lezing op de Zuidas

6. Specifieke bijeenkomsten van het Jong Erasmus Trustfonds en de Hoogeschoolraad

7. Bij het Welcome Back programma kunt u kiezen uit allerlei kleinschalige evenementen: bv high tea met de rector, kunstrondleiding Woudestein, rondleidingen ECE, EMC en Woudestein.

Steun voor onderwijs en onderzoek

De EAT heeft tot doel het (onder meer financieel) ondersteunen van de Stichting Erasmus Trustfonds. Prachtig onderzoek en onderwijs worden mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de leden van de EAT!

Kosten lidmaatschap Erasmus Alumni Trust

De contributie voor het Verenigingsjaar 2019 bedraagt standaard € 100,00.
Voor leden onder de 30 jaar of boven de 75 jaar geldt een contributie van € 30,00.
Leden van het Jong Erasmus Trustfonds betalen € 19,13.
Leden van de Hoogeschoolraad betalen € 150,00.