Stichting

Ook onze zusterorganisatie, Stichting Erasmus Trustfonds, zet zich sinds 1913 in voor de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet dit door financiële ondersteuning te bieden aan projecten en activiteiten die bijdragen aan nóg beter onderwijs en onderzoek of die studenten en medewerkers ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Deze extra geldstroom heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam hard nodig om zich op wereldschaal te kunnen blijven meten aan andere universiteiten.

De Erasmus Universiteit Rotterdam verdient de hulp van alumni, studenten, bedrijven en andere betrokkenen. Het Erasmus Trustfonds zet zich hiervoor in door fondsen te werven en relaties te leggen. Universiteiten spelen in de globalisering van onze samenleving een belangrijke rol. Snelle veranderingen en ontwikkelingen zijn de norm in technologie, in de medische wereld, in economie of politiek en de samenleving. Baanbrekend onderzoek en ontwikkelingen vragen om lange termijn, substantiële investeringen en goede relaties met alumni en bedrijven. De topuniversiteiten in de wereld hebben endowments (vermogensfondsen) om dergelijk world-leading onderzoek en top wetenschappers te kunnen financieren en kunnen scholarships bieden aan de beste studenten. We zijn er van overtuigd dat ook de Erasmus Universiteit de vrijheid van een onafhankelijke inkomstenbron nodig heeft om nog meer ontdekkingen en excellentie te kunnen financieren.

Wilt u meer weten over de projecten die de Stichting Erasmus Trustfonds ondersteunt of hoe u zelf bij kunt dragen aan het werk van de Erasmus Universiteit? Klik hier om naar de website van Stichting Erasmus Trustfonds te gaan.

De samenwerking tussen de Stichting Erasmus Trustfonds en de Vereniging Erasmus Alumni Club (kortweg EAC) is geïntensiveerd met de oprichting van het Erasmus Alumni Fonds, een nieuw fonds op naam binnen het Erasmus Trustfonds. Hiermee is het voor leden van de EAC mogelijk bij te dragen aan initiatieven van onderzoekers en studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (kortweg EUR).

Met ruim 2.500 leden vertegenwoordigt de EAC de alumni-gemeenschap van de EUR die actief betrokken willen blijven bij hun alma mater. De vereniging maakt deze verbinding mogelijk door activiteiten, zoals lezingen en rondleidingen, en houdt hen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de EUR. Leden delen hun kennis en netwerk op hun beurt met studenten van de EUR. Via het Erasmus Alumni Fonds kunnen de leden van de EAC nu bijdragen aan initiatieven voor de verdere ontwikkeling van de universiteit. Zoals studiebeurzen voor talentvolle studenten die financiering nodig hebben, of baanbrekende onderzoeksprojecten zoals onderzoek naar het coronavirus en onderzoek naar de economische gevolgen van de corona-uitbraak. Dergelijke initiatieven komen in aanmerking voor ondersteuning. De adviescommissie van het Erasmus Alumni Fonds met daarin leden vanuit de verenging, adviseert het bestuur van het Erasmus Trustfonds over de besteding van de middelen. Een eerste storting ad EUR 50.000 wordt door de EAC uit bestaande middelen voldaan, waarmee het fonds een vliegende start krijgt.

Willem Jan Rote, voorzitter EAC over de aanleiding tot oprichting van het fonds:
“Wij merkten dat onze leden een tastbare bijdrage willen leveren aan de EUR. De universiteit heeft ons, alumni, veel gebracht. Wij zijn dan ook erg blij nu iets terug te kunnen geven via ons eigen Erasmus Alumni Fonds binnen het Erasmus Trustfonds.”

Michiel Muller, voorzitter Erasmus Trustfonds over de samenwerking met de EAC:
“Het is geweldig dat de leden van de EAC nu een eigen fonds op naam binnen het Erasmus Trustfonds hebben. “Learn, earn en return” in optima forma en een geweldig voorbeeld voor alle alumni om bij te dragen aan de groei en bloei van de EUR.”

Doneren aan het Erasmus Alumni Fonds kan via een knop op de site van het Erasmus Trustfonds:

DONEER NU