Nieuws en Evenementen 2 juli 2019

Terugblik ALV op het Stadhuis van Rotterdam

Op 17 juni 2019 was de Erasmus Alumni Trust in de Burgerzaal van het Stadhuis te Rotterdam; te gast bij de wethouder van Onderwijs, Cultuur en Toerisme Said Kasmi. Na een rondleiding door het stadhuis en de Algemene Leden Vergadering van de EAT stonden er nog twee inspirerende lezingen op het programma.
De heer Kasmi hield een prachtig pleidooi over gelijke kansen in het onderwijs voor kinderen met een migratie-achtergrond. Zijn (eigen) verhaal werd vanuit wetenschappelijk oogpunt ondersteund door dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens. De alumni van jong tot oud luisterden geboeid naar de beide toespraken!
Grote dank van de EAT voor de gastvrijheid van de Gemeente Rotterdam!