Nieuws en Evenementen 12 augustus 2019

Slotcollege Prof. jhr.dr. L. van Bunge

??????????? ??? ????. ???. ??. ?. ??? ?????, ?????????? ?? ?? ???????????? ??? ?? ?????????, ??? ?? ??????? ??? ??? ?????????? ???? ?? ? ????????? ??????????.

Een mooie traditie van de EAT is om het voorbije academisch jaar eerst af te sluiten met een aansprekend laatste “college”; het slotcollege, alvorens over te gaan tot de plechtigheden bij de opening van het nieuwe academisch jaar. Ben je alumnus aan de EUR? Dan moet je hierbij zijn! Meld je voor het Slotcollege en de overige activiteiten rond de Opening Academisch Jaar 2019-2020 aan via deze link.

Prof. jhr. dr. L. van Bunge, lid van de Erasmus Alumni Trust, zal in zijn Slotcollege zijn licht laten schijnen over Oorsprongsmythen.

Sinds de Oudheid hebben in Europa families, steden en hele volkeren de wonderlijkste verhalen verteld over hun oorsprong. Hoe vreemd die verhalen ook dikwijls lijken, pasten zij naadloos binnen opvattingen over de menselijke geschiedenis die pas vanaf de Renaissance ter discussie kwamen te staan. En hoewel oorsprongsmythes in de regel ertoe dienden heersende machtsverhoudingen te rechtvaardigen, konden zij ook revolutionaire ambities voeden. Hun politieke rol lijkt in de loop van de twintigste eeuw wel uitgespeeld, maar of zij daarmee definitief verdwenen zijn, valt nog te bezien.

#erasmusalumnitrust #erasmusalumni #erasmusuniversiteitrotterdam #openingacademischjaar