Nieuws en Evenementen 2 oktober 2020

Rectificatie

In het overzicht van de besturen van het Erasmus Trustfonds (bladzijde 164 van ‘Een onzalig plan , mijne heeren’, het lustrumboek van het fonds) is een storende fout geslopen.

Mr. Ian Jacob Dutilh, die  voorzitter van het bestuur van het Trustfonds was in de periode 1965-1969, wordt helaas verward met mr. Jacques Dutilh.

Jacques Dutilh speelde als voorzitter van het fonds een belangrijke rol in de beginjaren van de NEH, de Nederlandsche Economische Hoogeschool in de jaren veertig en vijftig.

Mr. Ian Jacob Dutilh, advocaat en naamgever van NautaDutilh, had een belangrijke inbreng bij de overgang van de NEH naar de Erasmus Universiteit eind jaren zestig van de vorige eeuw.