Nieuws en Evenementen 7 december 2020

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Bestuur en medewerkers van de Erasmus Alumni Club wensen onze leden prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar toe.

2020 was een bewogen jaar. Een jaar waarin door Covid-19 veel van onze activiteiten geen doorgang konden vinden. Wij gaan ervan uit dat in 2021 de draad weer opgepakt kan worden.

Er is besloten de naam Erasmus Alumni Trust te wijzigen in Erasmus Alumni Club. De reden is duidelijkheid te brengen in waarvoor wij staan. De Erasmus Universiteit heeft sinds een paar maanden een Alumni Relations Office, waar alle alumni onder vallen. Stichting Erasmus Trustfonds is het endowment fund, ter financiële ondersteuning van de Universiteit. De Erasmus Alumni Club is een vereniging met leden. Het streven is om de leden alumni-ervaringen en een hoogwaardig netwerk met toegevoegde waarde te bieden. Daartoe kent de Club bepaalde cirkels, zoals op dit moment de Young Erasmus Club en de Hoogeschoolraad. Bij dit alles zullen wij nauw samenwerken met Universiteit en Trustfonds.

Het bestuur is voornemens het aanbod van activiteiten uit te breiden, om hiermee een bredere groep leden aan te spreken en ledengroei te bewerkstelligen. Om hier inhoud aan te geven, is Marijn Bouwhuis per 1 december jl. als program executive toegetreden tot het team. Marijn is 30 jaar oud, Rotterdammer en alumnus van de Rotterdam School of Management. Hij brengt ons naast zijn enthousiasme de ervaring vanuit sales/marketing bij onder andere Coca-Cola, Samsung en Unilever. Wij wensen hem hierbij veel succes toe. Nicole Vroom gaat verder als onze office/event manager en zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van de bijeenkomsten en de organisatie op een nog hoger niveau komen.

Naast nieuwe activiteiten, zoals nieuwe cirkels, de Erasmus-on-tour-lunchlezingen/seminars en een mentorprogramma, zullen in 2021 ook de gebruikelijke evenementen voor de leden weer op de agenda staan. De Nieuwjaarsborrel (mogelijk april), de Desideriusdag en het diner bij de Opening Academisch Jaar worden gepland. De data zullen zo spoedig mogelijk volgen. Vind u het leuk om mee te denken of heeft u ideeën, laat het ons weten via eat@erasmusalumni.nl.

Wij zien u graag weer in 2021 en intussen stay safe.

Met vriendelijke groet,

Willem Jan Rote, Daniël Sikkens, Erika Osinga, Laura van Luipen, Angélique Pieterse, Barbara van Hussen, Erik Teichert, Tobias Goedbloed, Marijn Bouwhuis, Nicole Vroom-Werre