Historie

  • Op 29 april 1913 werd de Vereeniging tot Oprichting eener Nederlandsche Handels-Hoogeschool gesticht die de rechtsvoorganger is van het huidige Trustfonds.
  • Op 1 februari 1973 wordt de Erasmus Universiteit Rotterdam gevormd.
  • Op 8 november 1977 was het zover dat door het samengaan van de Stichting Fonds Medische Faculteit Rotterdam en de Vereniging Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen, de Stichting Universiteitsfonds Rotterdam, kon worden opgericht. De Vereniging Trustfonds werd echter niet geheel opgeheven, maar bleef bestaan ten behoeve van de voordrachtsrechten (o.a. hoogleraren) die de vereniging had.
  • Per 1 januari 1991 werden zowel het vermogen als de voordrachtsrechten ondergebracht bij één vereniging en werd de naam vastgesteld op Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Per 1 mei 2017 is door een juridische herstructurering van het Erasmus Trustfonds een scheiding aangebracht enerzijds tussen de verenigingsactiviteiten in de Vereniging Erasmus Trustfonds (VET) en anderzijds het beheren, uitgeven van rendement op vermogen / doelbestedingen en de wervingsactiviteiten in de Stichting Erasmus Trustfonds (SET). De SET is de rechtsopvolger van de oude vereniging (1913) en aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  • Per 1 januari 2019 is de fusie tussen de Vereniging Erasmus Trustfonds (VET) en de Erasmus Alumni Vereniging (EAV) een feit. De vereniging gaat verder onder de naam Erasmus Alumni Trust (EAT).
  • Per 1 januari 2021 verandert de vereniging haar naam in Erasmus Alumni Club, waarmee het belang van verbondenheid tussen de leden en de universiteit wordt benadrukt.