Lid worden

Het EAT netwerk bestaat uit zo’n 3000 leden van alle faculteiten van de Erasmus Universiteit. Leden van de EAT kunnen zijn studenten, alumni, promovendi, hoogleraren en andere bij de Erasmus Universiteit betrokken personen. Kom erbij!

  • DD/MM/YYYY
    Je privacy is voor ons van groot belang. We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld en zullen jouw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met privacywetgeving verwerken. Wij gebruiken je persoonsgegevens om de betaling van de lidmaatschapscontributie af te handelen. Dit doen wij op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Wij verwerken de gegevens van leden om hen te benaderen voor universitaire- en ledenactiviteiten en voor vrijwillige bijdragen in termen van inzet, expertise en donaties: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur, studiegegevens (zoals de studie die jij hebt gevolg en jouw afstudeerjaar), carrière-informatie, studie-gerelateerde lidmaatschappen en informatie over evenementen waarbij jij aanwezig bent geweest. Als je het niet eens bent met deze verwerking van jouw persoonsgegevens als alumnus, kan je daar bezwaar tegen aantekenen. Het uitoefenen van deze rechten staat los van de afmelding voor het versturen van nieuwsbrieven.