Lid worden

De Erasmus Alumni Club bestaat uit zo’n 2.500 leden van alle faculteiten van de Erasmus Universiteit. Leden van de Erasmus Alumni Club kunnen zijn studenten, alumni, promovendi, hoogleraren en andere bij de Erasmus Universiteit betrokken personen. Kom erbij!  Activiteiten van de Erasmus Alumni Club zijn voor de leden voor zover mogelijk gratis of tegen sterk gereduceerd tarief bij te wonen.

De contributie voor het Verenigingsjaar 2021 bedraagt standaard € 100,00.
Voor leden onder de 30 jaar of boven de 75 jaar geldt een contributie van € 30,00.
Leden tussen de 30 en 40 jaar betalen een bedrag van EUR 50.
Leden van het Jong Erasmus Trustfonds (besloten groep) betalen jaarlijks tot hun 30e levensjaar  € 19,13.

Leden van de Hoogeschoolraad (besloten groep op invitatie) betalen boven de standaard € 100,00 lidmaatschap van de Erasmus Alumni Club een extra bedrag van € 50,00 voor de eigen activiteiten van de HSR.

Contributie zal in september ’21 automatisch afgeschreven worden.

  • DD/MM/YYYY
    Je privacy is voor ons van groot belang. We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld en zullen jouw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met privacywetgeving verwerken. Wij gebruiken je persoonsgegevens om de betaling van de lidmaatschapscontributie af te handelen. Dit doen wij op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Wij verwerken de gegevens van leden om hen te benaderen voor universitaire- en ledenactiviteiten en voor vrijwillige bijdragen in termen van inzet, expertise en donaties: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur, studiegegevens (zoals de studie die jij hebt gevolg en jouw afstudeerjaar), carrière-informatie, studie-gerelateerde lidmaatschappen en informatie over evenementen waarbij jij aanwezig bent geweest. Als je het niet eens bent met deze verwerking van jouw persoonsgegevens als alumnus, kan je daar bezwaar tegen aantekenen. Het uitoefenen van deze rechten staat los van de afmelding voor het versturen van nieuwsbrieven.