Hoogeschoolraad

De Hoogeschoolraad (HSR) is één van de organen van de Erasmus Alumni Trust. De leden van de Hoogeschoolraad zijn qualitate qua lid van de Erasmus Alumni Trust en vormen een ‘gezelligheidsvereniging’ met twee jaarlijkse sociale evenementen; het jaardiner, volgend op de Algemene Leden Vergadering (november) en een dagexcursie, afgesloten met een diner waarbij elk jaar een andere stad en bedrijf worden bezocht (voorjaar). Deze bezoeken geven een unieke inkijk op plekken die anders niet op die manier bezocht kunnen worden.

Voor de jongste lichtingen wordt er jaarlijks een diner georganiseerd, zodat ook zij de onderlinge banden kunnen verstevigen. Dit is de basis voor de sociale cohesie die bij de HSR zo van belang is.

De leden zijn alumni, afkomstig uit werkgebieden als industrie, financiële dienstverlening, geneeskunde en overheid. Men wordt lid op grond van invitatie en na voordracht vanuit het HSR-bestuur aan de ledenvergadering. Leden van de Hoogeschoolraad betalen een jaarlijkse contributie waaruit de eigen activiteiten worden bekostigd.

Sinds 2014 is door leden van de HSR enthousiast gereageerd op de oproep om bij te dragen aan de destijds gestarte Trustfonds Case Writing Cycle. Studenten van het honoursprogramma van de Erasmus School of Economics en van het Erasmus University College schrijven een case op basis van interviews met alumni. Zowel bij de Erasmus School of Economics als bij het Erasmus University College wordt de casuïstiek in de lessen gebruikt. Elk jaar wordt nieuwe casuïstiek ontwikkeld. In het college jaar 2018-2019 wordt casuïstiek ontwikkeld met Michiel Muller (Picnic), Coen van Oostrom (OVG Real Estate) en Machtelt Groothuis Social Impact Ventures.  Andere voorbeelden zijn SOS Kinderdorpen (door Margot Ende-Van den Broek),  Leading Change In Obesity Treatment and Health Insurance Policy (door Liesbeth van Rossum), Flexible Education (door Pieter Duisenberg), en cases inzake Bavaria (door Peer Swinkels) en KWF (door Michel Rudolphie).

Lidmaatschap Hoogeschoolraad.

Op voordracht van een lid of het Hoogeschoolraadbestuur.

Het lidmaatschap kost € 150,- per jaar.

Bestuur

Het Hoogeschoolraadbestuur bestaat uit:

  • Drs. Michiel Muller, voorzitter
  • Drs. Angélique Pieterse-Westra, secretaris
  • Drs. Rutger Groot, penningmeester
  • Mr. Donne Kaars Sijpesteijn-Gan
  • Drs. Harald Swinkels