Nieuws en Evenementen 10 oktober 2019

Dies Natalis Erasmus Universiteit Rotterdam-8 november 2019

‘Van de verdeling komt de winst’ is de beroemde spreuk van professor Jan Tinbergen, die vijftig jaar geleden de Nobelprijs voor de Economie ontving. Dit viert de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 8 november tijdens de 106e dies natalis.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra is gastspreker en belicht de betekenis van Tinbergens werk in onze hedendaagse maatschappij.

Twee vooraanstaande economen, die werken in de geest van Jan Tinbergen, ontvangen een eredoctoraat:

Professor Esther Duflo (MIT) ontvangt een eredoctoraat namens Erasmus School of Economics. Prof.dr. Olivier Marie – samen met prof.dr. Dinand Webbink erepromotor – reikt het eredoctoraat uit aan Duflo.

Professor Dani Rodrik (Harvard University) ontvangt een eredoctoraat op voordracht het International Institute of Social Studies en uit handen van erepromotor prof.dr. Mansoob Murshed.

Op het programma staan verder een toespraak van prof.dr. Anne Gielen van Erasmus School of Economics, de uitreiking van de FAME Athena Award en een muzikaal intermezzo door Sabrina Starke. In de aula is een rij gereserveerd voor leden van de Erasmus Alumni Trust. U bent van harte uitgenodigd! U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar .